Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam  

Promo

15% OFF Rp 267,000

Rp 226,950

231 Stok tersedia

Qty   

Kitab al-Amwal ini termasuk antara buku-buku klasik dan antara yang paling awal dalam sejarah Islam membahaskan soal harta dan per-ekonomian secara Islami. Ini menjadikan nilai buku ini begitu tinggi sekali yang mana di dalamnya memuatkan himpunan dalil-dalil al-Quran hadis-hadis Nabi dan atsar-atsar para sahabat Nabi sekitar pengurusan ekonomi dan harta di dalam Islam.