Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam  

10% OFF Rp 232,000

Rp 208,800

58 Stok tersedia

Kitab al-Amwal ini termasuk antara buku-buku klasik dan antara yang paling awal dalam sejarah Islam membahaskan soal harta dan per-ekonomian secara Islami. Ini menjadikan nilai buku ini begitu tinggi sekali yang mana di dalamnya memuatkan himpunan dalil-dalil al-Quran hadis-hadis Nabi dan atsar-atsar para sahabat Nabi sekitar pengurusan ekonomi dan harta di dalam Islam.