1 Set Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Edisi Baru

Al-Qur`an adalah pedoman hidup dan kitab utama yang harus dipelajari dan diajarkan sebagaimana hadits Rasulullah saw. (diriwayatkan oleh al-Bukhari), yaitu, “Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.”  Namun, tak sedikit umat Islam mempelajari Al-Qur`an hanyalah sebatas pada lafazh, yakni mempelajari ilmu tajwid dan qira’ah, serta luput mempelajari makna dan tafsir Al-Qur`an.

Set Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir merupakan buku tafsir yang berisi 4 buku penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang masyhur. Set Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir membahas penasfsiran surah al-Fatihah, al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa’, al-Maaidah – an-Nahl,  al-Israa’ – Yaasiin, ash-Shaaffaa - an-Naas dengan mudah dan praktis!

Keunikan dan keunggulan Set Ringaksan Tafsir Ibnu Tafsir:  

• Buku fenomenal dan populer di kalangan umat Islam di dunia

• Sebagai rujukan dan bahan kajian pada hampir semua majelis kajian tafsir

• Bahasa ringan, ringkas, dan jelas

• Menjelaskan tafsiran Al-Qur`an dan hadits secara spesifik

• Cover dan isi buku yang menarik

4 Set Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir:

• Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (surah al-Fatihah, al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa’)

• Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (surah al-Maaidah – an-Nahl)

• Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (surah al-Israa’ – Yaasiin)

• Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 (surah ash-Shaaffaa - an-Naas)

 

Dapatkan buku tafsir Al-Qur`an Set Ringaksan Tafsir Ibnu Tafsir dengan mengklik tombol beli.

SKU: 1791
Tersedia 19 In stock
1,080,000 5% OFF
Rp. 1,026,000
Kedalaman kajian serta banyaknya pengulangan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjadikan kitab itu tebal dan ber jilid-jilid. Atas dorongan para ulama Yaman, Maroko, Mesir, Arab Saudi, dan Libanon, akhimya
Muhammad Nasib ar-Rifa’i meringkas kitab tafsir itu. Ia meng hindarkan pengulangan, memperbaiki penjelasan, menjauhkan ha ditshadits dhaif dan maudhu’, dan meng hapus kisah-kisah israiliyat. Akhirnya, kitab Tafsir Ibnu Katsir itu hadir dalam format yang lebih mudah untuk dicerna oleh para pengkajinya. Tafsir Ibnu Katsir ini lebih bersih dari kelemah an kelemahan, sehingga kita dapat mereguk din yang mumi serta ilmu yang bermanfaat agar kita lebih bersemangat untuk memelihara dan memegang teguh Kitab yang mulia.
Penulis M. Nasib ar-Rifa"i
Kategori BUKU ISLAMI
Sub Kategori Tafsir
ISBN 978-602-250-004-9
Jumlah Hal 4060
Terbit 1/2012
Berat 6.752 Kg
Cetakan ke 1
Ukuran 19.5 x 26.4

Produk Terkait