1 Set Sunan Ibnu Majah Edisi Lengkap

Hadits merupakan sesuatu yang disandarkan Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifatnya. Sebagai kaum Mulismin kita wajib memahami dan mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam, salah satunya dengan mempelajari dan memahami hadits-hadits Rasulullah saw.  

1 Set Sunan Ibnu Majah Edisi Lengkap merupakan buku Islam yang terdiri dari 3 jilid. Diterbitkan penerbit Gema Insani. Dengan buku ini Anda dijelaskan tentang aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak dengan mudah dan lengkap!

Keunikan dan keunggulan buku islam ini:

• Dijelaskan beraneka ragam hadits shahih

• Terdapat hadits dhaif, munkar, batil, dan maudhu`

• Kitab hadits rujukan umat Isam

• Disajikan versi bahasa Indonesia dan tetap mencantumkan matan berbahasa Arab

• Makna hadits dijelaskan secara spesifik

• Bahasa indah dan mudah dimengerti

• Cover dan isi buku yang menarik

 

Dapatkan buku Islam 1 Set Sunan Ibnu Majah Edisi Lengkap dengan mengklik tombol beli.

SKU: 2174
Tersedia 20 In stock
819,000 5% OFF
Rp. 778,050
Penulis Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini
Kategori BUKU ISLAMI
Sub Kategori Hadits
ISBN 978-602-250-315-6
Jumlah Hal 1656
Terbit 11/2016
Berat 3.948 Kg
Cetakan ke 1
Ukuran 12.3 x 18.3

Produk Terkait