1100 Hadits Terpilih

Sub Kategori

Hadits merupakan sesuatu yang disandarkan Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifatnya. Sebagai kaum Mulismin kita wajib memahami dan mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam, salah satunya dengan mempelajari dan memahami hadits-hadits Rasulullah saw.

Buku islami best seller 1100 Hadits Terpilih berisi kumpulan hadits shahih yang diriwayatkan oleh para perawi hadits.  

Keunikan dan keunggulan dari buku Islam 1100 Hadits Terpilih ini:

• Hadits ini berkaitan dengan fiqih atau hukum Islam secara menyeluruh

• Referensi dalam mengkaji seputar ibadah, muamalah, syakhsiyah, siyasah, dan lainnya

• Bahasa ringan, mudah, dan jelas

• Cover dan isi buku yang menarik

 

Dapatkan buku islami best seller  1100 Hadits Terpilih dengan mengklik tombol beli.

SKU: 2850
Tersedia 21 In stock
117,000 15% OFF
Rp. 99,450

Hadits merupakan sesuatu yang disandarkan Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifatnya. Sebagai kaum Mulismin kita wajib memahami dan mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam, salah satunya dengan mempelajari dan memahami hadits-hadits Rasulullah saw.

Buku islami best seller 1100 Hadits Terpilih berisi kumpulan hadits shahih yang diriwayatkan oleh para perawi hadits.  

Keunikan dan keunggulan dari buku Islam 1100 Hadits Terpilih ini:

• Hadits ini berkaitan dengan fiqih atau hukum Islam secara menyeluruh

• Referensi dalam mengkaji seputar ibadah, muamalah, syakhsiyah, siyasah, dan lainnya

• Bahasa ringan, mudah, dan jelas

• Cover dan isi buku yang menarik

 

Dapatkan buku islami best seller  1100 Hadits Terpilih dengan mengklik tombol beli.

Penulis 978-602-250-262-3
Kategori BUKU ISLAMI
Sub Kategori Sub Kategori
ISBN 978-602-250-262-3
Jumlah Hal 256
Terbit 8/2021
Berat 0.449 Kg
Cetakan ke 6
Ukuran 15.2 x 23

Produk Terkait