Islam, Jin, dan Santet

Ibnu Taimiyah, A.Aziz Bin Abd Bin Baz XXX  

Promo

Rp 35,000

100 Stok tersedia

Qty   

Assalamualaikum Sobat.

Beberapa golongan umat islam mengingkari adanya alam jin sebab mereka hanya percaya kepada apa yang dapat dicapai pancaindra. Sebaliknya segolongan lain berlebihan dalam meyakini keberadaannya golongan ini menganggap jin memiliki kelebihan diatas manusia sehingga timbul pengagungan kepada jenis makhluk ini. Benarkah kedua anggapan tersebut menurut pandangan islam ?