Kisah Khulafaur Rasyidin: Keteladanan Pemimpin yang Inspiratif

 

Rp 0

Qty   

Buku ini mengisahkan biografi dan perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar r.a., Umar bin Khaththab r.a., Utsman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalib r.a., yang penuh keteladanan luhur bagi umat Islam. Buku ini meringkas kisah mereka sejak sebelum mengenal Islam hingga akhirnya menjadi sosok yang paling utama di generasi sahabat, termasuk ketika mereka diangkat menjadi khilafah.