Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1

Rp. 278,000 25% OFF
Rp. 208,500

Al-Qur`an adalah pedoman hidup dan kitab utama yang harus dipelajari dan diajarkan sebagaimana hadits Rasulullah saw. (diriwayatkan oleh al-Bukhari), yaitu, “Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.”  Namun, tak sedikit umat Islam mempelajari Al-Qur`an hanyalah sebatas pada lafazh, yakni mempelajari ilmu tajwid dan qira’ah, serta luput mempelajari makna dan tafsir Al-Qur`an.

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 buku tafsir Al-Qur`an me

Al-Qur`an adalah pedoman hidup dan kitab utama yang harus dipelajari dan diajarkan sebagaimana hadits Rasulullah saw. (diriwayatkan oleh al-Bukhari), yaitu, “Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.”  Namun, tak sedikit umat Islam mempelajari Al-Qur`an hanyalah sebatas pada lafazh, yakni mempelajari ilmu tajwid dan qira’ah, serta luput mempelajari makna dan tafsir Al-Qur`an.

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 buku tafsir Al-Qur`an merupakan buku Islam yang berisi penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang masyhur. Dalam buku Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 membahas penasfsiran surah al-Fatihah, al-Baqarah, Ali Imran, dan an-Nisaa’.

Keunikan dan keunggulan buku tafsir ini:

• Buku fenomenal dan populer di kalangan umat Islam di dunia

• Sebagai rujukan dan bahan kajian pada hampir semua majelis kajian tafsir

• Bahasa ringan, ringkas, dan jelas

• Menjelaskan tafsiran Al-Qur`an dan hadits secara spesifik

• Cover dan isi buku yang menarik

 

Dapatkan buku tafsir Al-Qur`an Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 dengan mengklik tombol beli.

Read more

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1

Penulis M. Nasib ar-Rifa"i
Kategori Buku Islami
Sub Kategori
ISBN 979-561-503-3
Jumlah Hal 872
Terbit 1/1999
Berat 1.468 Kg
Cetakan ke 16
Ukuran 14.5 x 20.5