Seri Khulafaur Rasyidin Usman - Pemilik Dua Cahaya

Ririn Rahayu Astuti Ningrum  

Promo

10% OFF Rp 90,000

Rp 81,000

283 Stok tersedia

Qty   

Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang terkenal akan kedermawanan dan sifat pemalunya. Beliau memimpin kaum Muslimin setelah kepergian Khalifah Umar bin Khaththab. Namun masa kepemimpinan Khalifah Utsman tidaklah mudah. Banyak masalah muncul dan harus diatasi oleh beliau. Oiya Khalifah Utsman bin Affan juga dijuluki Pemilik Dua Cahaya. Apa maksudnya ya? Seperti apakah cahaya itu? Penasaran dengan kisah sahabat mulia ini kan? Yuk kita kenal beliau lebih dekat. Jangan lupa lengkapi koleksimu dengan Seri Khulafaur Rasyidin yang lain ya.