Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3

Al-Qur`an adalah pedoman hidup dan kitab utama yang harus dipelajari dan diajarkan sebagaimana hadits Rasulullah saw. (diriwayatkan oleh al-Bukhari), yaitu, “Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya.”  Namun, tak sedikit umat Islam mempelajari Al-Qur`an hanyalah sebatas pada lafazh, yakni mempelajari ilmu tajwid dan qira’ah, serta luput mempelajari makna dan tafsir Al-Qur`an.

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 buku tafsir Al-Qur`an merupakan buku Islam yang berisi penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang masyhur. Dalam buku Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 membahas penasfsiran surah al-Israa’ - Yaasiin.

Keunikan dan keunggulan buku tafsir ini:

• Buku fenomenal dan populer di kalangan umat Islam di dunia

• Sebagai rujukan dan bahan kajian pada hampir semua majelis kajian tafsir

• Bahasa ringan, ringkas, dan jelas

• Menjelaskan tafsiran Al-Qur`an dan hadits secara spesifik

• Cover dan isi buku yang menarik

 

Dapatkan buku tafsir Al-Qur`an Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 dengan mengklik tombol beli.

SKU: 665
Tersedia 0 In stock
278,000 BUKU MURAH
Rp. 75,000
Penulis M. Nasib ar-Rifa"i
Kategori Buku Murah
Sub Kategori Tafsir
ISBN 979-561-592-0
Jumlah Hal 1011
Terbit 1/2000
Berat 1.542 Kg
Cetakan ke 12
Ukuran 14.5 x 20.5

Produk Terkait